UCHWAŁA NR 0007.30.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok