Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót obejmujących zadanie pn. „Oczyszczenie stawu oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Piętno”