Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych na zadaniach pn. „Remont chodnika polegający na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę brukową betonową na ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.” oraz „Remont placu polegający na wymianie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową betonową”.