Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji technicznej
wraz z ekspertyzą techniczną budynku w miejscowości Smaszew pod numerem
33,