Zarządzenie nr 0050.46.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.