Zarządzenie nr 0050.43.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie usługi pod nazwą „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Tuliszków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.”