Projekty uchwał na XXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 2 lipca 2020 roku.