Zawiadomienie o XXIII nadzwyczajnej sesji RM w Tuliszkowie w dniu 2 lipca 2020 r.