Zarządzenie nr 0050.40.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.