ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2020

BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych

kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok