Zapytanie ofertowe

dotyczące złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość miesięcznej

stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych stanowiących własność

Gminy i Miasta Tuliszków.