UCHWAŁA NR 0007.23.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Tuliszków na rok

szkolny 2020/2021