UCHWAŁA NR 0007.19.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w lokalu użytkowym na czas

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym