UCHWAŁA NR 0007.17.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego tj. garażu na czas nieoznaczony

w trybie bezprzetargowym