Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami Tuliszków - Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa