Gmina i Miasto Tuliszków zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

„ Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) wraz z systemem operacyjnym do placówek oświaty na terenie Gminy i Miasta Tuliszków – Zdalna szkoła +”