Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wymysłów”