Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2019 rok.