Imienny wykaz głosowania na  XXI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 6 maja 2020 r