Raport z konsultacji społecznych instytucji Gmina i Miasto Tuliszków

Technika III. Spotkanie konsultacyjne.

Aplikacja do zbierania wniosków mpzp.

Okres realizacji 31.12.2019- 31.03.2020 r.