Zarządzenie nr 0050.89.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  29 sierpnia 2019 roku

w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.