Zarządzenie nr 0050.84.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  27 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok.