Zarządzenie nr 0050.85.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 27 sierpnia 2019 roku

 w sprawie przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok.