Sygnatura zamówienia: RRG.271.1.2020
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Data ogłoszenia : 2020-04-06

 


„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kotłowni szkolnej na małe kino społecznościowe w Tuliszkowie” polegającego na wykonaniu robót budowlanych oraz dostawie i montażu wyposażenia kina