UCHWAŁA nr 0007.11.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 19 lutego 2020 roku 

 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.