UCHWAŁA NR 0007.7.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy i Miasta Tuliszków