UCHWAŁA NR 0007.6.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tuliszkowie na 2020 r.