Zarządzenie nr 0050.15.2020 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  4 marca 2020 roku

 w sprawie przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok.