Zarządzenie nr  0050.14.2020

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 4 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.