Zarządzenie nr  0050.18.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok