Zarządzenie 0050.17.2020 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 12 marca 2020 r.

 w sprawie odpłatnego nabycia gruntu położonego w obrębie Ogorzelczyn, oznaczonego numerem działki 722/5 o powierzchni 0.0099 ha.