Uchwała nr 0007.12.2019

z dnia 19 lutego 2020 r. 

 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków