Uchwała nr 0007.11.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 z dnia 19 lutego 2020 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.