Uchwała nr 0007.14.2020 Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r. na terenie Gminy i Miasta Tuliszków