Gmina i Miasto Tuliszków

zaprasza do złożenia oferty cenowej na

 " Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków".