Zarządzenie nr 0050.12.2020 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  24 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok.