W dniu 10 marca 2020r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu  GiM w Tuliszkowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury  i Sportu.