Informacja o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.