UCHWAŁA NR 0007.5.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2020 rok