UCHWAŁA NR 0007.3.2020

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina i Miasto

Tuliszków nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.