KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

z dnia 17 stycznia 2020 r.

o prawie wglądu do sprawozdania finansowego inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Tuliszkowie przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 8 grudnia 2019 r.