Zarządzenie nr 0050.133.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 20 grudnia 2019 roku

 w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.