Zarządzenie nr 0050.131.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie przekazania informacji  podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok.