Zarządzenie nr 0050.128.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  6 grudnia 2019 roku

 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2019 rok.