Zarządzenie nr 0050.127.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  3 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.;"Budowa wodociągu w miejscowości Sarbicko" , "Budowa wodociągu w miejscowości Krępa".