Zarządzenie nr 0050.125.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  26 listopada 2019 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Odbieranie odpadów komunalnych z nieuchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Tuliszków  w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku".