Zarządzenie nr 0050.124.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  25 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Tuliszków do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rychwale w 2020 i 2021 roku".