Zarządzenie nr 0050.123.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia  18 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkaniowych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Tuliszków.