Zarządzenie nr 0050.122.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 z dnia  15 listopada 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawa oleju opałowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, jednostek budżetowych gminy oraz instytucji kultury w 2020 r."