Projekt protokołu nr XVIII.2019

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 30 grudnia  2019r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie